KATALOG PRODUKTÓW – CHEMIA KONSUMENCKA

CHLORATOS

Produkt posiada pozwolenie U.R.P.LW.M. i P.B. nr 7060/17

Preparat jest wodnym roztworem podchlorynu sodu, środków powierzchniowo czynnych i wspomagających oraz kompozycji zapachowej. Skutecznie zabezpiecza twój dom przed bakteriami. Używając go usuwasz wszelkiego rodzaju zabrudzenia, bakterie, wirusy i grzyby.

Działanie bakteriobójcze: rozcieńczony 1:3 lub w rozcieńczeniu 50% – 5 min.
Działanie grzybobójcze:
rozcieńczony 1:3 lub w rozcieńczeniu 50% – 15 min.

Sposób użycia:
 Nierozcieńczony: równomiernie rozprowadzić na mytej powierzchni, pozostawić na około 15 min, czyścić i spłukać wodą.
 Rozcieńczony: rozcieńczyć płyn w zimnej wodzie w stosunku 1:3 (1 część preparatu na 3 części wody), nanieść na mytą powierzchnię na 15 min, czyścić i spłukać wodą.
 Wybielanie: Rozcieńczyć 20 ml płynu na 5 l zimnej wody. Moczyć przez całą noc. Dokładnie wypłukać po użyciu. Nie używać do jedwabiu, wełny, tkanin kolorowych i sztucznych.

Składniki: <5%: związki wybielające na bazie chloru, anionowe związki powierzchniowo czynne, kationowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa. Zawiera substancję czynną: podchloryn sodu: 30 g/1 kg.

Zagrożenia: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Środki ostrożności: Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy. Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie wdychać par rozpylonej cieczy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć i nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. W przypadku połknięcia produktu: przepłukać usta wodą, nie powodować wymiotów. Jeśli poszkodowany jest przytomny podać do wypicia 2-3 szklanki wody. W przypadku wdychania: wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić spokój i dostęp świeżego powietrza. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość chloru aktywnego: 2,85 g/100 g.

Pakowanie: karton 20 sztuk – 18 kartonów na palecie

Gramatura: 1000 g


KOD | 5907222401026

PŁYN DO WC

Usuwa kamień i rdzę

Płyn do mycia ceramiki sanitarnej, jest wodnym roztworem kwasu nieorganicznego, substancji powierzchniowo czynnych, wspomagających oraz kompozycji zapachowej. Bardzo skutecznie myje urządzenia sanitarne. Neutralizuje zapachy i działa dezynfekująco. Usuwa wapno, kamień urynowy i wodny, rdzę oraz stare zaprawy murarskie.

Zastosowanie: Do wszelkich powierzchni ceramicznych. Nie stosować do  powierzchni  emaliowanych oraz aluminiowych.

Zagrożenia: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Środki ostrożności: Nie wdychać par rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy.  W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i spłukać skórę pod strumieniem wody. W przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.  Przechowywać pod zamknięciem. Zawiera kwas solny.

Składniki: 5%-15% kwas solny, <5%: niejonowe środki powierzchniowo czynne, C.I. 19140, kompozycja zapachowa.

Pakowanie: karton 20 sztuk – 18 kartonów na palecie

Gramatura: 1000 g

KOD | 5907222401019

PŁYN DO PODŁÓG

Uniwersalny płyn do mycia ręcznego wszystkich powierzchni wodoodpornych. Unikalna receptura pozwala  doskonale czyści ściany, glazurę, podłogi typu gres, lastryko, linoleum, wykładziny PCV, panele drewniane i olejowe. Pozostawia przyjemny cytrusowy zapach, nie pozostawia smug.

Zastosowanie: Do codziennej pielęgnacji powierzchni. Sposób użycia: Stosować 50 ml na 5 l wody.

Składniki: <5%: niejonowe związki powierzchniowo czynne, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, kompozycja zapachowa, hexylcinnamal, limonene, C.I. 42090, C.I. 19140.

Pakowanie: Karton 15 sztuk – 18 kartonów na palecie

Gramatura: 1000 g

KOD | 5907222401033

PŁYN DO MYCIA PODŁÓG Z NABŁYSZCZACZEM

Płyn do mycia wszystkich powierzchni wodoodpornych o pH 8-9,5. Profesjonalny preparat myjąco-nabłyszczający zawierający rozpuszczalne w wodzie polimery.

Przeznaczenie: do codziennej pielęgnacji powierzchni wodoodpornych zmywalnych wodą. Nadaje połysk, nie nawarstwia się i nie pozostawia smug. Sposób użycia: mycie ręczne: 50ml na 10 litrów wody, mycie maszynowe: 100ml na 10 litrów wody.

Składniki: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa chloromethylisothiazolinone, methylisothiazolinone, C.I 19140, C.I, 42080.

Zagrożenia: powoduje poważne uszkodzenia oczu. Środki ostrożności: stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Zawiera: dodecylobenzenosulfonian sodu, alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane 7EO.

Pakowanie: karton 15 sztuk – 18 kartonów na palecie

Gramatura: 1000 g

KOD | 5907222401231

ZMYWACZ DO POWIERZCHNI KAMIENNYCH

Zasadowy koncentrat do gruntownego czyszczenia podłóg ‒ powierzchni kamiennych o pH13 (lastryko, marmur, granit, gres, beton) jest wodnym roztworem substancji powierzchniowo czynnych, rozpuszczalników organicznych i kompozycji zapachowej.

Zastosowanie: Ślady gumy, stare powłoki dyspersji akrylowych i polimerowych, woski, sadze, oleje, smary. Nie stosować do czyszczenia PCV. Sposób użycia: Nanieść cienką warstwę preparatu na powierzchnię, czyścić zmywakiem, spłukać czystą wodą.

Zagrożenia: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Środki ostrożności: Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy. Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie wdychać par rozpylonej cieczy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera: wodorotlenek sodu, metakrzemian sodu, alkohole C13 rozgałęzione, etoksylowane 6-20 molami tlenku etylenu.

Składniki: <5% anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, krzemiany, C.I. 16255, kompozycja zapachowa.

Pakowanie: karton 15 sztuk – 18 kartonów na palecie

Gramatura: 1000 g

KOD | 5907222401040

ZMYWACZ NA SILNE ZABRUDZENIE

Zmywacz koncentrat zasadowy na silnie zabrudzone powierzchnie naturalne, metalowe i pcv.

Zmywacz zasadowy o pH ok. 12  do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni z tworzyw sztucznych, naturalnych i metalowych. Jest wodnym roztworem środków powierzchniowo czynnych, wspomagających oraz kompozycji zapachowej.

Zastosowanie: Przeznaczony do mycia maszyn, silników, hal fabrycznych, klatek schodowych, pomników (lastryko, marmur), PCV, powierzchni pokrytych starymi warstwami past akrylowych. Doskonale zmywa smary, oleje, woski. Sposób użycia: W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczyć płyn w proporcji 1 L płynu na 5-15 L wody. Zwilżyć płynem czyszczoną powierzchnię i po kilku minutach spłukać wodą. Miejsca silnie zabrudzone czyścić szczotką i spłukać wodą.

Zagrożenia: Powoduje poważne oparzenie skóry oraz uszkodzenia oczu. Środki ostrożności: Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy) umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku podrażnienia skóry zgłosić się pod opiekę lekarza. Składniki: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, metakrzemiany, C.I. 19140, kompozycja zapachowa.

Zawiera: sól sodową siarczanu 2-etyloheksylu, metakrzemian sodu, alkilobenzenosulfonian sodu.

Pakowanie: karton 15 sztuk – 18 kartonów na palecie

Gramatura: 1000 g

KOD | 5907222401057

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ

Płyn do mycia naczyń Shōgun jest skoncentrowanym roztworem specjalnie dobranych, najwyższej jakości środków powierzchniowo czynnych ulegających biodegradacji oraz substancji wspomagających, uszlachetniających i zapachowych. Wysoka jakość płynu została potwierdzona pozytywnymi opiniami odbiorców. Wysokie walory użytkowe, odpowiednio dobrany kolor płynu oraz charakterystyczny zapach wiśni spełniają oczekiwania najwybredniejszych klientów.

  Zastosowanie: Do mycia naczyń stołowych i kuchennych. Sposób użycia: Stosować 1 łyżeczkę płynu na 5 L wody. Płukać do zaniku piany. Umyte naczynia schną też bez wycierania.

  Zagrożenia: Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Środki ostrożności: Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem.

  Składniki: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, chloromethyloisothazolinone i methyloisothiazolinone.

  Zawiera: Sól sodową oksyetylenowanego siarczanu alkoholu tłuszczowego, Dietanoloamid kwasu oleju kokosowego, Alkilobenzenosulfonian sodu.

  Pakowanie: karton 18 sztuk – 18 kartonów na palecie

  Gramatura: 1000 g

KOD | 5907222401064

PŁYN DO MYCIA SZYB BEZ SMUG

Płyn do mycia  szyb jest wodno-alkoholowym roztworem substancji powierzchniowo czynnych i środków wspomagających. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, łatwo usuwa z powierzchni szklanych typowe zabrudzenia takie jak: kurz, sadza, tłuszcz. Płyn nie działa szkodliwie na powierzchnie pokryte farbami olejnymi lub nitro.

Zastosowanie: Do mycia szyb, luster i innych powierzchni szklanych, terakoty i glazury. Sposób użycia:  Spryskać powierzchnię płynem i wytrzeć szmatką do sucha.

Składniki: 5%-15% alkohol skażony, <5% anionowe związki powierzchniowo czynne, C.I. 42080.

 Pakowanie: karton 20 sztuk – 18 kartonów na palecie

Gramatura: 750 g

KOD | 5907222401088

CZYSTA KUCHNIA I ŁAZIENKA

Preparat do czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych z tworzyw sztucznych oraz ze stali nierdzewnej i chromowej jest wodnym roztworem kwasów organicznych, substancji powierzchniowoczynnych, wspomagających oraz kompozycji zapachowej. Doskonale zmywa brud, resztki mydła oraz osad.

Zastosowanie: Powierzchnie ceramiczne, emaliowane (kabiny prysznicowe, baseny, windy, glazura). Sposób użycia: Nanieść cienką warstwę preparatu na powierzchnię, czyścić zmywakiem, spłukać czystą wodą.

Zagrożenia: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Środki ostrożności: Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy. Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie wdychać par rozpylonej cieczy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. Unikać uwolnienia do środowiska.

Składniki: <5% niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, kwasy organiczne, kompozycja zapachowa, C.I. 45170. Zawiera: kwas amidosulfonowy, kwas metanosulfonowy.

Pakowanie: karton 20 sztuk – 18 kartonów na palecie

Gramatura: 750 g

KOD | 5907222401071

PASTA TWARDA POLIMEROWA

Odporna na  ujemne temperatury. Idealna do konserwacji nagrobków. Do profesjonalnej pielęgnacji i konserwacji podłóg z PCV, kamienia naturalnego i sztucznego oraz paneli. Nadaje wysoki połysk, odnawia i odświeża powierzchnię  podłogi. Tworzy twardą powłokę odporną na zarysowania zabezpieczającą przed wnikaniem brudu w głąb. Posiada właściwości antypoślizgowe i samopoziomujące.

Sposób użycia: pasta gotowa do użycia bez rozcieńczania. Powierzchnie starych polimerowych lub akrylowych powłok należy pokryć cienką warstwą zmywacza do powierzchni naturalnych. Po 20 minutach czyścić mopem i dokładnie zmyć wodą. Na oczyszczoną i osuszoną powierzchnię nałożyć 2-3 warstwy pasty polimerowej w odstępach około 30 minut. Do codziennego mycia używać rozcieńczony płyn do podłóg Shogun w stężeniu 50 ml płynu na około 10 litrów wody.

Pakowanie:

Gramatura: 500 g

KOD | 5907222401217

MLECZKO DO CZYSZCZENIA

Odporna na  ujemne temperatury. Idealna do konserwacji nagrobków. Do profesjonalnej pielęgnacji i konserwacji podłóg z PCV, kamienia naturalnego i sztucznego oraz paneli. Nadaje wysoki połysk, odnawia i odświeża powierzchnię  podłogi. Tworzy twardą powłokę odporną na zarysowania zabezpieczającą przed wnikaniem brudu w głąb. Posiada właściwości antypoślizgowe i samopoziomujące.

Sposób użycia: pasta gotowa do użycia bez rozcieńczania. Powierzchnie starych polimerowych lub akrylowych powłok należy pokryć cienką warstwą zmywacza do powierzchni naturalnych. Po 20 minutach czyścić mopem i dokładnie zmyć wodą. Na oczyszczoną i osuszoną powierzchnię nałożyć 2-3 warstwy pasty polimerowej w odstępach około 30 minut. Do codziennego mycia używać rozcieńczony płyn do podłóg Shogun w stężeniu 50 ml płynu na około 10 litrów wody.

Pakowanie:

Gramatura: 500 g

 

KOD | 5907222401224